Izdvajamo

Giletta UniQa UH i UniQa UK, posipači za srednje teške i teške kamione

Dostupni u veličinama spremnika materijala od 4.0 m³ do 16.0 m³

UniQa UH posipač sa lančanim transportom materijala ili UniQa UK posipač sa gumenom transportnom trakom, za srednje teške i
teške kamione, pogodni za so, pijesak ili mokri rastvor. Spremnik materijala, u potpunosti zavaren kako bi se spriječile vibracije, sačinjen je od veoma debelog čelika velike snage (nehrđajući čelik dostupan po zahtjevu), obezbjeđuje veliki kapacitet materijala bez bilo kakvih deformacija.

Transport materijala putem lanca

Transport materijala putem gumene transportne trake

Razbijači soli

Zatvoreni sistem za posipanje materijala

ECOSAT upravljačka konzola

Web-route inform sa podacima o ruti kretanja posipača

Route replay - ponavljanje zadate rute sa zadanim parametrima